• Een prachtige Vegan Kerstkaart getekend door ons voormalige bestuurslid Maria Tiqwah van Eldik.
  • -- LET OP: dit betreft een Engels boek -- In ‘Vegan-Organic’ gaat auteur Theo Grent in op de complexe en hardnekkige relaties tussen landbouw en natuurlijke hulpbronnen, en stelt dat een transitie naar een diervrij landbouw- en voedselproductiesysteem meteen ook het behoud van biodiversiteit, land, water, energie, klimaat, menselijke gezondheid en dierenwelzijn ten goede komt. Dit boek draait om de oppositie van door mensen geleide bewegingen, bestaande uit organische boeren, voedsel, inheemse en landrechtenactivisten, maatschappelijke organisaties en veganistische kringen, tegen de overname van landbouw- en voedselsystemen door grote bedrijven. Deze basisbewegingen claimen: voedselsoevereiniteit, in plaats van het promoten van valse oplossingen door multinationale ondernemingen. Op basis van ethiek daagt 'Vegan-Organic' ook de hegemonie uit van op dieren gebaseerde modellen in conventionele biologische bewegingen die zich verzetten tegen moderne bedrijfslandbouw. Het stelt dat we dringend onze landbouw- en voedselproductiesystemen moeten heroverwegen. De potentiële voordelen van een inperking van de veehouderij zijn zaken van politieke overwegingen: verminderde veestapel landbouw, minder veevoer dat van ver moet worden geïmporteerd en een uitgebreidere landbouwproductie systeem. De productie van voedsel voor menselijke consumptie moet in de eerste plaats plantaardig zijn, en in een ‘echte groene deal’ zou de intensieve veehouderij een beperkte en ondersteunende rol moeten spelen. De veehouderij moet vanuit een andere hoek worden benaderd: bottom-up, niet top-down. Dit boek zal ook onze agri & food productiesector stimuleren in de broodnodige transitie. Onze toekomst is plantaardig!

Ga naar de bovenkant