Waarom Plenty Food

Meer dan 800 miljoen mensen lijden onnodig chronisch honger. Daarom ondersteunt Plenty Food plantaardige voedselprojecten in ontwikkelingslanden. Bij onze projecten gaat de hulp aan mensen niet ten koste van de natuur en het welzijn van dieren.

Drie redenen voor het bestaan van Plenty Food

1. Voedselverdeling en efficiency

Wereldwijd zijn er meer dan 800 miljoen mensen die onvoldoende voedsel hebben. Dit staat in schril contrast met de toenemende vleesconsumptie van de Westerse wereld. Voor elke kilo vlees wordt gemiddeld 7 kilo plantaardig voedsel (zoals graan, mais of soja) gebruikt. Dit is vaak eten dat ook direct door de mens gegeten had kunnen worden. Daarom zamelt Plenty Food geen geld in voor koeien, geiten, kippen of varkens, maar voor efficiëntere plantaardige projecten waar meer monden mee gevoed kunnen worden.

2. Milieu en dieren

De veehouderij is een loeigrote klimaatopwarmer. Plenty Food ondersteunt daarom geen projecten met dieren, maar zet in op plantaardige projecten. Duurzaamheid en balans zijn belangrijk. Tijdens de voedselproductie dient het natuurlijk evenwicht te worden bewaakt: daarbij denken wij aan de leefomgeving als geheel en in het bijzonder de landbouw.

3. Beperkte overhead

Plenty Food draait geheel op vrijwilligers. Hierdoor gaat bijna al het geld dat ingezameld wordt naar het uiteindelijke doel: de mensen die het nodig hebben. Om dit te kunnen bereiken werken we nauw samen met organisaties ter plaatse. Deze hebben het lokale netwerk en de specifieke kennis die nodig zijn om de projecten tot een succes te maken.