Organisatie

Stichting Plenty Food heeft een onbetaald bestuur.

De afdeling Nederland.
Zij is verantwoordelijk voor voorlichting en fondsenwerving in Nederland.

De afdeling Duitsland.
Zij is verantwoordelijk voor voorlichting en fondsenwerving in Duitsland.

De overkoepelende internationale afdeling Plenty Food International.
Zij houdt toezicht op de algemene lijn van Plenty Food en coördineert projecten.

Lage kosten

Plenty Food heeft weinig overheadkosten. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, er  is een parttime betaalde medewerker in dienst verantwoordelijk voor fondsenwerving en project coördinatie. Zodoende blijft er weinig geld aan de strijkstok hangen en kunnen we een zo groot mogelijk resultaat boeken met uw bijdrage.

Partners

Voor projecten werkt Plenty Food samen met betrouwbare lokale partners. Deze verschillen per project en moeten een goede projectaanvraag doen. Deze wordt getoetst aan door Plenty Food gestelde voorwaarden

Logo's partners

Vrijwilligers

Aangezien Plenty Food voornamelijk draait op vrijwilligers kunnen we uw steun dus goed gebruiken. Dit kan voor allerlei verschillende soorten klussen. Van administratie tot het geven van voorlichting op markten en van het helpen met IT tot het organiseren van evenementen. Kijk voor wat we nu zoeken bij vacatures.