Sponsoren


We halen onze middelen voor een belangrijk deel uit giften van particulieren. Daarnaast zijn er diverse bedrijven die onze projecten steunen. Op deze pagina bedanken we hen graag.

Wil uw bedrijf ons ook steunen?

Neem contact op met onze voorzitter Jos Wietses via jos (at) plentyfood.nl en hij bespreekt graag met u hoe u ons kunt helpen.


Wawollie Kringloop


ASN Foundation

logo ASN Foundation

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties.

 
Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Zo ook het Plenty Fruit Forest project in Kenia. Door een gift van de ASN Foundation zijn er in 2019 zo’n 400 extra biologische fruitbomen bij 200 arme huishoudens geplant.
 
De ASN Foundation onderdeel van de ASN bank, ondersteunt duurzame projecten en initiatieven.
 

Stichting Specsavers Geeft

Betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen. Dat is waar Specsavers voor staat. Maar met Stichting Specsavers Steunt gaat Specsavers verder. Stichting Specsavers Steunt levert een bijdrage aan het goede werk van liefdadigheidsinstellingen. Stichting Specsavers Steunt heeft Plenty Food financieel geholpen met het realiseren van onze projecten.


Centrum Djoj

Centrum Djoj is het grootste centrum voor persoonlijke groei en ontwikkeling in Nederland. U kunt bij Centrum Djoj persoonlijk en als groep terecht voor ruimte en zaalverhuur in Rotterdam alsmede voor coaching, dans, training, festival, lichaamswerk, massage, etc. Centrum Djoj ondersteunt ons met het beschikbaar stellen van ruimtes voor onder andere evenementen en vergaderingen.


 

Overige sponsors

Diverse, nu afgeronde, projecten werden gesteund door:

De volgende bedrijven hebben ons in het verleden ondersteund met diensten: