Partners

Voor onze projecten werken we samen met betrouwbare lokale partners. De partners verschillen per project en moeten een goede projectaanvraag doen. Deze wordt getoetst aan door ons gestelde voorwaarden waaronder onze uitgangspunten. Partners waarmee nu en/of in het verleden is samengewerkt zijn: Sadhana Forest, ARMDS, Animal Defenders St. Maarten, Stedenband Dordrecht-Dordrecht en Malnutrion Matters.

Sadhana Forest

Sadhana is een vegan organisatie, gespecialiseerd in het planten van voedselbossen. Ze planten altijd inheemse bomen die ze zelf kweken. Samen met Plenty Food en andere partners planten ze fruitbomen en bomen waarvan je de blaadjes kunt eten bij arme gezinnen in dorre, droge en kwetsbare gebieden.

Fruitbomen vragen slechts een beetje water en wat compost en zorgen vervolgens voor: CO2 opname, een vruchtbare bodem, het vasthouden van de grond zodat deze niet weg kan spoelen, de bladeren geven vocht af aan de droge omgeving, zij bieden schaduw voor mens, dier en plant en tot slot geeft de boom langdurig voedzaam en gezond voedsel.

Sadhana Forest is begonnen in India, waar een groot stuk kaal land inmiddels uitgegroeid is tot een weelderig groen bos met tientallen soorten, bomen, planten, vogels en andere dieren. Naast India zijn ze ook actief in Kenia en Haïti.

ARMDS (Animators for Rural Multipurpose Development Society)

ARMDS is een niet-gouvernementele, seculiere en non-profit organisatie die sinds 1990 in de regio Mugaiyur (India) werkt.

ARMDS is een organisatie voor sociale ontwikkeling die is opgericht om de armen en gemarginaliseerde gemeenschappen, met name vrouwen en kinderen, te emanciperen, met speciale verwijzing naar mensen die in bijzonder moeilijke omstandigheden leven, personen met een handicap (PWD’s), hersenverlamming en geestelijk gehandicapt (CP/MR), Werkloze jongeren en mensen die ‘at risk’ leven. Bewustzijn en empowerment door middel van onderwijs en training waren de strategieën die werden gebruikt om hen te helpen op hun benen te staan. ARMDS respecteert altijd de persoon in moeilijkheden en streeft ernaar hen te machtigen door middel van formeel en informeel onderwijs. ARMDS gelooft in gemeenschapsparticipatie op alle niveaus en speelt in op de gevoelde behoeften van de mensen in de gemeenschap wiens behoeften de ontwikkelingsinitiatieven van de organisatie weerklinken. ARMDS is een ‘People Centered’ organisatie die pleit voor zelfredzaamheid en het bevorderen van duurzaamheid op alle niveaus.

ARMDS heeft een universele benadering van sociale kwesties en problemen van de gemarginaliseerde gemeenschappen. Zij dient alle mensen, ongeacht kaste en credo die in nood zijn. Zij hanteert een meervoudige aanpak om de sociale problemen op te lossen.

Stedenband Dordrecht-Dordrecht

Stedenband Dordrecht Nederland – Dordrecht Zuid-Afrika, opgericht in 2005, voert projecten uit in en met het Zuid-Afrikaanse Dordrecht. Het doel is om de bewoners van de beide Dordrecht en met elkaar in contact te brengen, van elkaar te leren en elkaar zo mogelijk te ondersteunen.

De stedenband werkt nauw samen met partners in Dordrecht Zuid-Afrika. Die partners zijn verenigd in een forum. Daarin zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. Binnen het forum zijn twee sleutelfiguren in Dordrecht Zuid-Afrika (een maatschappeijk werkster en een wijkverpleegkundige) de contactpersonen voor de stedenband in Dordrecht Nederland. Vanuit Nederland worden regelmatig de contactpersonen en de projecten in Dordrecht Zuid-Afrika bezocht.

We werken samen met de stedenband Dordrecht-Dordrecht in het moestuinenproject in Dordrecht Zuid-Afrika.

Malnutrition Matters

Malnutrition Matters biedt een duurzame voedselproductie technologische oplossingen voor NGO’s / PVO’s (private voluntary organization) en kleinschalige commerciële ondernemingen in ontwikkelingslanden door:
A. Het aanbieden van goede prijs-kwaliteitsverhouding voedselverwerkende apparatuur uit een aantal bronnen op internationaal niveau, voornamelijk uit ontwikkelingslanden. Een belangrijkste focus ligt op de verwerking van soja, in een vloeibare oplossing. Deze oplossing of “sojamelk”, kan vervolgens worden geconsumeerd als drank of verder verwerkt in een verscheidenheid van andere producten met toegevoegde waarde zoals tofu, yoghurt, spreads, pudding, etc. De vezelrijke “Okara” rest van deze proces voor brood, als toevoegingen aan andere voedingsmiddelen, of kan gebruikt worden als veevoer. Een parallelle focus ligt op de verwerking van fruit, groenten en granen in vloeibare oplossingen, voor sappen, soepen, puree, pasta’s, spreads en gruels. Malnutrition Matters streeft erna om alle voedselresten, na productie te verwerken in producten.

We hebben met Malnutrition Matters het SoyCow project in India gerealiseerd.

Meer informatie over Malnitrition Matters: www.malnutrition.org

Animal Defenders St. Maarten

Animal Defenders is een groep toegewijde vrijwilligers die hard werken om bewustzijn en compassie te creëren voor de dieren op het eiland Sint Maarten. Hun belangrijkste prioriteiten zijn sterilisatie, nazorg, voeding en adoptie van (zwerf) honden en katten. Omdat het een gemeenschapsprobleem is, willen ze de gemeenschap erbij betrekken.

Tijdens en na orkaan Irma hebben veel mensen hun huis en/of baan verloren en zijn ook veel huisdieren achtergelaten.