Project voorwaarden

Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe projecten. Nieuwe projecten dienen aan te sluiten bij onze uitgangspunten. Een project moet in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project is uitsluitend plantaardig van aard
  • De aanvragende partij is een bewijsbaar betrouwbare partner
  • De partner is lokaal actief, of werkt samen met een betrouwbare lokale partner
  • Er is een goed projectplan met een goede financiële onderbouwing
  • Het project gaat niet (onevenredig) ten koste van natuur en milieu en behoudt zo veel mogelijk de natuurlijke balans
  • Bij landbouwprojecten en voedselprojecten wordt, waar dit mogelijk en realistisch is, gebruik gemaakt van biologische landbouw en/of biologische producten
  • Er wordt niet gewerkt met genetisch gemodificeerde producten