• -- LET OP: dit betreft een Engels boek -- In ‘Vegan-Organic’ gaat auteur Theo Grent in op de complexe en hardnekkige relaties tussen landbouw en natuurlijke hulpbronnen, en stelt dat een transitie naar een diervrij landbouw- en voedselproductiesysteem meteen ook het behoud van biodiversiteit, land, water, energie, klimaat, menselijke gezondheid en dierenwelzijn ten goede komt. Dit boek draait om de oppositie van door mensen geleide bewegingen, bestaande uit organische boeren, voedsel, inheemse en landrechtenactivisten, maatschappelijke organisaties en veganistische kringen, tegen de overname van landbouw- en voedselsystemen door grote bedrijven. Deze basisbewegingen claimen: voedselsoevereiniteit, in plaats van het promoten van valse oplossingen door multinationale ondernemingen. Op basis van ethiek daagt 'Vegan-Organic' ook de hegemonie uit van op dieren gebaseerde modellen in conventionele biologische bewegingen die zich verzetten tegen moderne bedrijfslandbouw. Het stelt dat we dringend onze landbouw- en voedselproductiesystemen moeten heroverwegen. De potentiële voordelen van een inperking van de veehouderij zijn zaken van politieke overwegingen: verminderde veestapel landbouw, minder veevoer dat van ver moet worden geïmporteerd en een uitgebreidere landbouwproductie systeem. De productie van voedsel voor menselijke consumptie moet in de eerste plaats plantaardig zijn, en in een ‘echte groene deal’ zou de intensieve veehouderij een beperkte en ondersteunende rol moeten spelen. De veehouderij moet vanuit een andere hoek worden benaderd: bottom-up, niet top-down. Dit boek zal ook onze agri & food productiesector stimuleren in de broodnodige transitie. Onze toekomst is plantaardig!
  • 'Meer dan biologisch’ geeft aan hoe het mogelijk is biologisch te telen zonder gefokte dieren in te zetten en het zelfs de voorkeur geniet. Het boek focust zich op de vraag hoe het werkt om gezonde gewassen te laten groeien zonder producten van dierlijke herkomst te gebruiken. Dierenmest voegt niets toe aan de kringloop. We kunnen de akkerbouwproductie die nu naar veevoer gaat beter voor mensen inzetten of direct composteren, zonder dierenleed. Feit is dat er meer land nodig is voor het voeren van vee dan voor het direct verbouwen van voor mensen eetbare gewassen. Het landbouwhuisdier is daardoor een uiterst inefficiënte schakel in een wereld met een exponentieel groeiende bevolking. Dieren brengen niets voort dat niet efficiënter en menselijker direct van planten gemaakt kan worden. De simpele rekensom van de dierlijke productie spreekt boekdelen. We houden ons vast aan de grote ondoelmatigheid van het ‘filtreren’ van planten door dieren alvorens het als voedsel te beschouwen. Het voeren van dieren in plaats van mensen direct voeden, betekent dat we 90% van de calorieën verliezen die anders voor onze consumptie beschikbaar zijn. Wanneer mensen in ontwikkelingslanden het westerse consumptiepatroon overnemen, hebben we vier aardbollen nodig. Het merkwaardige is dat geprobeerd wordt die onmogelijke situatie te verzachten door de landbouw in alle opzichten te intensiveren. Een heilloze weg. Steeds meer mensen krijgen door dat de duurzaamheidsrevolutie waar we allemaal op wachten, ook een revolutie is van de manier waarop we onze consumptiegewassen telen, en onze vorken en messen gebruiken. Door tegen de vee-industrie van onze wereld te rebelleren, helpen we een gezonderde toekomst te creëren voor allen die nog moeten komen. Wat we vandaag in de intensieve veehouderij doen, zal ooit een verre nachtmerrie zijn waarvan we zullen zeggen: waar waren we eigenlijk mee bezig?

Ga naar de bovenkant